Skeniranje duše

 
     
 


YOGA & KOCH-WORKSHOP

 
     
 

Članci

 
 
     
 

Bezumna poezija

 
     
 

Linkovi

 
 

Yoga tečajevi i radionice

Yoga 1 i Yoga 2 koncipirane su kao intenzivni tečajevi za početnike. Na Yoga 1 tečaju postupno se uče laganije poze (Asane), Pozdrav sunca (Surya Namaskar) te vježba disanja Anuloma Viloma. Preostale zahtjevnije Asane uče se na Yoga 2 tečaju, zajedno s Kapalabhati-jem ( vježbe disanja). Svaki tečaj sastoji se od šest zasebnih radionica u trajanju od 90 minuta koje su kreirane tako da svatko može u relativno kratkom vremenu svladati kompletne osnove Hatha Yoge, što uključuje 13 asana, osnove Pranayame i Kriye, kao i Pozdrav sunca (vježbe ugrijavanja).


Po završetku prva dva tečaja, usvojeno znanje o Yogi dovoljno je da ga osoba nadalje može samostalno prakticirati ili se može uključiti u Rishikesh radionicu koja je namijenjena srednje naprednima. Ona je koncipirana isto kao i Hatha Yoga radionica (u trajanju od 90 minuta te sa svim osnovnim elementima i varijacijama) i namijenjena je osobama koje Yogu žele nastaviti raditi u grupi.

Pozdrav Sunca         13 Asana

Yoga 3 je tečaj napredne Yoge koja je nastala kao kombinacija Hatha Yoge i Vinyasa Flow Yoge. Sastoji se od osam radionica u trajanju od 90 minuta, na kojima se također uči i šest vježbi napredne Pranayame te tri Bandhe. Pozdrav sunca uči se u intenzivnijoj, Vinyasa flow formi, zajedno s naprednim asanama.


Napredna radionica uključuje razne napredne varijacije osnovnih asana, varijacije Pozdrava sunca, te naprednu Pranayamu. Ona se izvodi u sporijim varijantama (Hatha Yoga) i bržim, povezanijim varijantama (tzv. Vinyasa Flow ili Power Yoga), također u trajanju od 90 minuta. Ovoj radionici mogu se priključiti oni koji su svladali Yoga 3 tečaj i žele prakticirati Yogu unutar grupe.

HOMO LUMINENS - integrativna tehnologija za razvoj svijesti i iscjeljivanja; Šibenik - Zagreb; tel.: +385 (0)95 8558 953; danijela.prpic@yahoo.com; ante.a@web.de;
Copyright 2013 by Homo luminens